X

Oppløsning og utfelling

Les mer

Produksjon av vann med CO2 vil kunne tette bergartene nær brønnen ved utfelling av mineraler, forteller SUCCESS forsker Magnus Wangen, ved IFE.

read more >>

Uren CO2

Les mer

For å kunne forutsi hva som skjer med CO2 under bakken er det viktig å kjenne til egenskapene til uren CO2.

read more >>

CO2 Storage -the key

Les mer

Geological storage is the key to CCS projects, says professor Niels Peter Christensen in SUCCESS Annual report 2013

read more >>

Overall CO2 atlas

Les mer

NPD published May 20, an overall atlas of potential CO2 reservoirs on the Norwegian continental shelf.The new compiled atlas kan be uploaded for free

read more >>

SUCCESS Annual report 2013

SUCCESS Annual report 2013

In our 44 page Annual report you may read about our efforts in research, collaboration, education and outreach in FME SUCCESS during the last year.

read more >>

 

News

12. 08. 2014

Utfelling av mineraler kan ødelegge for væsketransporten i bergarten n...

read more >>

29. 07. 2014

CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen vil aldri være helt re...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

24. september 2014

FME SUCCESS General Assembly and Executive Board Meeting...

read more >>

21. oktober 2014

CO2 week 2014...

read more >>

22. oktober 2014

SUCCESS Fall Seminar 2014...

read more >>

8. januar 2015

Tekna CO2 konferansen 2015...

read more >>